Historia

Bogata historia naszej parafii związana jest z dwiema świątyniami, w których lud Boży wznosił do nieba modły śpiewając pieśni nabożne przy akompaniamencie organów. Protokoły wizytacyjne z XVIII wieku podają iż w starym, nieistniejącym już kościółku istniały małe organy, prawdopodobnie około ośmiogłosowe, jednomanuałowe. Mimo braku dokumentacji można wysnuć wniosek, że ów instrument posiadał niewielką drewnianą szafę organową o bogato zdobionym prospekcie z piszczałkami frontowymi. Styl architektoniczny barokowy lub rokokowy, warstwa brzmieniowa zapewne barokowa, traktura gry i rejestrów mechaniczna.

 

więcej

Charakterystyka brzmienia

Charakterystyka brzmienia zalicza je do organów romantycznych, o ciepłym i bogatym w różnorodne barwy dźwięku. Poszczególne głosy tego instrumentu można przypisać do określonych grup, takich jak : pryncypały, rejestry smyczkujące czy fletowe. Największe, drewniane piszczałki mają kilka metrów wysokości, zaś najmniejsze wykonane z cyny są zaledwie kilkunastocentymetrowe. Sekcja basowa liczy 4 głosy, manuał I (główny) zawiera 7 rejestrów a manuał drugi 5.
Dyspozycja przedstawia się następująco :

więcej

Walory estetyczne

Wygląd prospektu organowego jest dostosowany do pozostałych drewnianych elementów wyposażenia świątyni, zwłaszcza do ołtarzy. Utrzymany jest w stylu neogotyckim.

Budowa zewnętrzna oparta jest na trójwieżowym prospekcie z wydzielonymi pięcioma polami piszczałkowymi o ostrołukowym kształcie. Trzy główne wieże - pola wypełnione piszczałkami Pryncypału 8' są zwieńczone wimpergami z typowymi elementami dekoracyjnymi jak czołganki, ornamenty roślinne, z każdorazowym zastosowaniem wieloliścia po środku i symetrycznych pinakli zwieńczonych kwiatonami.
Całość podtrzymują boczne filarki z ozdobnymi kapitelami.

więcej

Zabytek

Należy podkreślić, że organy w Reptach Śląskich  przedstawiają bardzo wysoką wartość i są cennym zabytkiem z perspektywy małej ilości zachowanych organów z tego okresu na Śląsku, zwłaszcza w naszym mieście. Instrument ten należy otoczyć szczególną troską i szacunkiem, by mógł tak jak dotąd służyć wielu pokoleniom a zwłaszcza Panu Bogu.
Na dzień dzisiejszy bardzo potrzebny jest kosztowny remont generalny, który przywróciłby pierwotny blask temu wspaniałemu dziełu. Miejmy nadzieję, że za kilka lat, w miarę możliwości parafii uda się zrealizować ten szczytny cel.

 Organista parafialny: Patryk Pfeifer