Spotkanie 1 września 2017

1 września 2017 roku, odbyło się czwarte w tym roku spotkanie parafialnego zespołu synodalnego. W spotkaniu, na zaproszenie proboszcza, uczestniczyła Pani Ewa Szeliga - członkini Komisji ds. Świeckich I Synodu Diecezji Gliwickiej. Przybliżyła wszystkim zebranym istotę synodu i opowiedziała o jej roli i pracy w Komisji. Zwróciła uwagę, że jest to wielkie wydarzenie w życiu naszej diecezji, dzięki któremu każdy członek Kościoła Gliwickiego może wyrazić swoje zdanie w ważnych dla niego kwestiach dotyczących życia religijnego. Następnie, parafialny zespół synodalny, przedstawił swoje uwagi dotyczące dokumentów, które wpłynęły z Komisji: ds. Duchowieństwa, Kultury i Sztuki, Posługi charytatywnej oraz Statutu Komisji ds. Budownictwa i sztuki sakralnej.

Spotkanie 22 maja 2017

Kolejne spotkanie parafialnego zespołu synodalnego miało miejsce 22 maja 2017 r. Do analizy poddano dwa teksty: jeden dotyczył Misji Kościoła Gliwickiego, a kolejny był projektem zarządzeń i zaleceń dotyczących liturgii i muzyki kościelnej. Oba z nich, wraz z załącznikami, zostały przez zespół synodalny omówione i podobnie jak poprzednio, spisano do nich szereg uwag i wskazówek. W tekstach poddanych do konsultacji grupa synodalna rozważała m.in. zasadność i sposób wybierania członków do Rady Misyjnej Diecezji Gliwickiej.

Spotkanie 7 maja 2017

Drugie spotkanie parafialnego zespołu synodalnego miało miejsce 7 maja 2017 r. Przewodniczący zespołu przedstawił dokładny harmonogram trwania prac synodalnych i składy komisji wchodzących w skład „I Synodu Diecezji Gliwickiej". Następnie, członkowie grupy synodalnej pochylili się nad ankietą dotyczącą Życia Konsekrowanego w parafii, która została stworzona na potrzeby Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Właściwym punktem spotkania było jednak omówienie tekstów na potrzeby Komisji ds. Rodzin, w których proponowano wiele zmian, m.in. dotyczących organizowania Parafialnych Poradni Życia Rodzinnego czy sposobu przygotowania do sakramentu małżeństwa. Wszystkie spostrzeżenia dotyczące tych zagadnień i zauważone przez zespół synodalny zostały zapisane i  przekazane do sekretariatu synodu.

Zgodnie z wolą Księdza Biskupa w każdej parafii Diecezji Gliwickiej działają grupy osób bardziej zaangażowanych w prace synodalne. Regulamin Synodu określa, że Przewodniczącym takiej grupy jest Ksiądz Proboszcz, który zaprasza do współpracy Parafialną Radę Duszpasterską, katechetów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz przedstawicieli  ruchów i stowarzyszeń katolickich. Ten zespół ma za zadanie zrecenzowanie i poprawienie projektów dokumentów synodalnych przygotowanych przez komisje tematyczne.

Co to jest synod?

Synod diecezjalny to ciało doradcze Biskupa, czyli grupa wybranych osób z diecezji (świeckich i duchownych), które pomagają Księdzu Biskupowi w podejmowaniu decyzji dotyczących Kościoła Gliwickiego. Ksiądz Biskup zaprasza przedstawicieli całej diecezji aby słuchać ich propozycji dotyczących ważnych spraw dla naszej diecezji. Wierzymy, że przez synod Duch Święty przemawia do Kościoła i nim kieruje.

Skład Parafialnej Grupy Synodalnej

Na pierwszym spotkaniu  synodalnym rozpoczętym modlitwą przedstawiono regulamin synodu i jego cele. W skład zespołu synodalnego z naszej parafii weszli księża, członkowie Rady Parafialnej, nadzwyczajni szafarze Komunii Św. oraz trzy osoby wskazane przez Radę Parafialną. Na pierwszym spotkaniu wybrano również wiceprzewodniczącego - Damian Zyzik i sekretarza - Hania Blacha. Przewodniczącym jest proboszcz.

więcej