Wiele osób kojarzy ministrantów tylko ze służbą przy ołtarzu, jednak bycie ministrantem to coś więcej. Jest to w pewien sposób zaszczyt dla wielu chłopców – starszych i młodszych – że mogą być tak blisko ołtarza, tak blisko Pana Jezusa. Do tak odpowiedzialnej funkcji zostają dopuszczeni tylko ci, którzy zostaną odpowiednio przygotowani. Opiekunem grupy jest ks.Piotr Sikora.

Zasady Ministranta

    Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
    Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
    Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
    Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

więcej

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza

Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa. 

więcej