ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Kubilas Adam - kawaler - Kielcza
Waloszek Iwona - panna - Tarnowskie Góry ( Repty Śląskie)
2.Szpruch Bartłomiej - kawaler - Dąbrowa Górnicza
Woldan Maria - panna - Tarnowskie Góry ( Repty Śląskie)
3.Włodarczyk Zbigniew - - Tarnowskie Góry ( Repty Śląskie)
Magnowska Agata - panna - Tarnowskie Góry