ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Dwojak Dawid - kawaler - Tarnowskie Góry ( Repty Śląskie)
Wodniok Zuzanna - panna - Tarnowskie Góry ( Repty Śląskie)