ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Jeziorowski Robert - kawaler - Wielowieś
Potempa Magdalena - panna - Tarnowskie Góry ( Repty Śląskie)
2.Dolnicki Tomasz - - Tarnowskie Góry ( Repty Śląskie)
Hudziak Michalina - panna - Rybnik