ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Ferreira Cristian - rozwiedziony - Tarnowskie Góry
Sas Marta - panna - Zabrze
2.Giołbas Bartłomiej - - Tarnowskie Góry ( Repty Śląskie)
Maligłówka Karolina - - Tarnowskie Góry