„Różaniec Rodziców” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu za swoje dzieci. Działa na takiej samej zasadzie jak każdy Żywy Różaniec tzn. modlitwa polega tu również na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”. Każda Róża naszego Różańca składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie jedną przydzieloną jej tajemnicę różańca. Każdego 1-szego dnia kolejnego miesiąca następuje zmiana tajemnicy według porządku, w jakim występują one w różańcu. Poszczególni członkowie każdej „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, za to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. I to wszystko w intencji naszych dzieci i każdego dnia.

 Modlimy się u siebie w domu i wtedy kiedy możemy sobie na to pozwolić. Modlitwa taka trwa średnio 4-5 minut dziennie, a wsparcie duchowe jakie daje ona naszym dzieciom to 24 godzinna Boża nad nimi opieka.

1 grudnia 2012r. modlitwę różańcową rozpoczeła pierwsza róża przy naszej parafii. 8 grudnia br. o godz.17 odbyła się msza św. w intencji naszego Różańca.

Serdecznie zapraszamy do Różańca Rodziców! 

Osoby zainteresowane podjęciem się takiej modlitwy proszone są o kontakt drogą mailową pod adres jkos14@o2.pl

Osoby należące do Koła Żywego Różańca Rodziców (I RÓŻA św. Rity):

1. Justyna Kosmała (zelatorka)

2. Lidia Dolnicka

3. Justyna Lis

4. Joanna Berger

5. Zofia Jagucka

6. Danuta Dolnicka

7. Jolanta Franczyk

8. Izabela Nowak

9. Agnieszka Grabowska

10. Patrycja Harwig-Wojtacha

11. Karina Sternol-Włodarczyk

12. Kamila Pukocz

13. Iwona Kozioł

14. Anna Albrecht

15. Danuta Dolnicka

16. Joanna Bodusz

17. Waleria Dolnicka

18. Elżbieta Łakota

19. Katarzyna Korbel

20. Justyna Król-Kawczyk