Jest to dość liczna grupa w naszej parafii. Jest ona podzielona na kilka tzw. Róż Różańcowych. Grupa Żywego Różańca skupia osoby w średnim wieku i starsze. Jest to grupa o charakterze modlitewnym, stąd też ich jej liczna i wielokrotna obecność na różnego rodzaju nabożeństwach i mszach.

więcej

W nasze parafii istnieją cztery róże różańcowe:

I Róża (zelatorką jest Krystyna Zych)

II Róża (zelatorką jest Krystyna Zych)

III Róża (zelatorką jest Krystyna Zych)

IV Róża (zelatorką jest Joanna Król)