Grupa Misyjna liczy kilkanaście osób. Na spotkaniach pogłębiamy wiedzę o misjach – materiał informacyjny jest tak dobierany, aby pobudzał do refleksji, wzbudzał zapał misyjny, pragnienie modlitwy oraz chęć do pracy nad sobą. Celem grupy jest propagowanie treści misyjnych w parafii, kształtowanie wśród parafian postawy otwartości na potrzeby Kościoła.