Chór SŁOWICZEK

W 1912r. z inicjatywy Jana Walisko powstał chór mieszany o nazwie „Słowiczek”. Po raz pierwszy swoje umiejętności śpiewacze zaprezentował szerszej publiczności na III walnym Zjeździe chórów, zorganizowanym przez Zarząd Związku w Katowicach Zadolu w 1913r.
Od 2001r. zespół prowadzi Izabela Lysik-Różańska, z wielkim zaangażowaniem dbając o ambitny repertuar i wysoki poziom wokalnego kunsztu swoich chórzystów.
Chór działa przy Tarnogórskim Centrum Kultury.
Próby odbywają się w środy 18.30-21.00 w Filii nr 1 TCK w Reptach Śląskich.

Chór NOWOWIEJSKI

Chór powstał w 1924 roku i przyjął nazwę od nazwiska wybitnego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Liczył wówczas 27 głosów żeńskich i 18 głosów męskich. Rok później został przyjęty do Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich w Katowicach. Chór prowadził bardzo ożywioną działalność, polegającą nie tylko na występach w czasie zjazdów i zawodów śpiewaczych oraz uroczystości narodowych. Chór prezentował również przedstawienia teatralne oraz wieczorki taneczne.

W 1933 roku przekształcił się chór męski, który w tej formie działa do dziś. Do 1986 roku jego dyrygentem był druh Józef Szefer. Po nim, przez dwa lata chórem dyrygowała Teresa Hartwig. Następnie chór prowadził organista kościoła pw. św. Mikołaja mgr Józef Walisko. Od 1996 roku chór był prowadzony przez dyrygenta okręgowego Mariana Blocka. Po jego śmierci w 2000 roku, chórem dyryguje Adam Szeliga, absolwent wydziału Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – specjalność dyrygentura i organoznawstwo, pod którego kierownictwem chór znacznie podniósł poziom swych występów. Od 2000 roku prezesem chóru jest Krzysztof Paździor. Chór „Nowowiejski” występował również za granicą, między innymi w Austrii, Czechach i na Słowacji.
Chór działa przy Tarnogórskim Centrum Kultury.
Próby odbywają się we wtorki 19.00-21.00 w Filii nr 1 TCK w Reptach Śląskich.