Tegoroczne odwiedziny kolędowe rozpoczynany od 30 listopada 2019r. (ze względu na wcześniejsze ferie zimowe, kolęda już w Adwencie)

Przygotowanie do kolędy ma podwójny charakter.

1.    Duchowy – przez udział w modlitwie, wcześniejsze uczestnictwo we Mszy św. Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników.

2.     Zewnętrzny – stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, Pismo święte, przygotowana woda święcona. Dzieci przygotowują zeszyty z religii na znak, że uczęszczają na lekcje religii oraz obrazki z rorat. Młodzież uczestnicząca w przygotowaniach do bierzmowania przygotowuje zeszyt do lekcji religii.

 

Jeśli przyjmujesz pierwszy raz kolęde w naszej parafii wypełnij kartę rodziny i podaj kapłanowi przy odwiedzinach kolędowych.

Zobacz plan kolędy: