Prośba o modlitwę....

Ojciec Święty Franciszek wezwał katolików na całym świecie, aby piątek, 23 lutego br. był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie. Jako wspólnota Kościoła Gliwickiego pragniemy włączyć się w to ważne i szlachetne przedsięwzięcie. W wymiarze indywidualnym wiernych zachęcamy do postu w najbliższy piątek, natomiast w wymiarze wspólnotowym zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu, która będzie miała miejsce w piątek od godz. 15:00 do godz. 17:15. Za wezwaniem Ojca Świętego Franciszka, zachęcamy do piątkowej modlitwy i postu w intencji o pokój w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie.

1% dla Caritasu

Jak co roku 1% swojego podatku możemy przekazać zamiast budżetowi państwa – wybranej organizacji pożytku publicznego, np. CARITAS. Zachęcamy do tej darowizny przez dokonanie niezbędnych formalności. W związku z tym, ks. biskup kieruje do nas krótki komunikat:
Drodzy Diecezjanie! Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku - zamiast do budżetu państwa - na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Instytucją posiadającą status organizacji pożytku publicznego jest Caritas Diecezji Gliwickiej. Śpieszy ona z pomocą ludziom ubogim, chorym i potrzebującym poprzez struktury oraz placówki obejmujące całą diecezję. Prowadzi stacje opieki i gabinety rehabilitacyjne, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, świetlice dla dzieci, młodzieży oraz osób w jesieni życia, kuchnie dla ubogich, dom pomocy społecznej. Caritas diecezjalna prowadzi również wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Drodzy Bracia i Siostry, zwracam się do Was z gorącą prośbą o przekazanie 1% należnego podatku na realizowane przez Caritas naszej diecezji dzieła miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych.
+ Jan Kopiec Biskup Gliwicki

Więcej: caritas.gliwice.pl

 

Nabożenstwa wielkopostne

W okresie Wielkiego Postu szczególnie zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci w środy Wielkiego Postu po Mszy św. szkolnej.
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla wszystkich w każdy wielkopostny piątek o godz. 17:15. Wypominki za zmarłych zalecanych podczas Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii lub kancelarii.
  • W wiekopostne niedziele zapraszamy na „Gorzkie Żale” dla dorosłych i dla młodzieży z kazaniem pasyjnym, które będzie głosił ks. Andrzej Nowak (wikariusz z par. Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach). „Gorzkie Żale” w niedziele o godz. 15.15.
  • W soboty Wielkiego Postu od godz. 16:00 do 17:00, podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu będzie okazji do Spowiedzi św.

    Przypominamy, że przykazanie kościelne zobowiązuje do powstrzymania się od udziału w zabawach w okresie Wielkiego Postu.

Pielgrzymka Parafialna do Pragi

W przyszły roku planujemy zorganizować pielgrzymkę do Pragi od 28 września do 30 września 2018r. koszt 450 zł. + 600 koron. Zapisy w kancelarii parafialnej. Aktualnie (na dzień 4stycznia 2018r.) jest jeszcze 8 miejsc wolnych w drugim autokarze.

więcej

Przygotowanie do Bierzmowania

Od września 2017 roku następuje zmiana przygotowania do bierzmowania. Spotkania będą odbywać się na salce parafialnej wg. schematu:
1 grupa: klasa VI; 
2 grupa: klasa VII oraz 2 klasa gimnazjum; 
3 grupa: 3 klasa gimnazjum.

Zastanawiasz się dlaczego tak? 

Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego. 

a)    Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. 

b)    Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii. 

c)    Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa).

Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej.

Zachęcamy do przeczytania dokument zatwierdzonego przez Księży Biskupów podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie dnia 14.03.2017 r. TUTAJ